fbpx

SMILY™ Informeret patient samtykke.

Informeret patient samtykke vedrørende SMILYs tandretningsbehandling med clear aligners.

Du er blevet godkendt til en SMILY tandretning. Selvom en tandretning kan føre til et sundere og flottere smil, så bør du også være opmærksom på, at alle typer tandreguleringsbehandlinger (inklusive behandling med SMILY clear aligners) har begrænsninger, og der findes altid en potentiel risiko du bør overveje inden behandlingens opstart.

Hvad er clear aligners (skinner).

SMILY clear aligners, består af en række klare plastik skinner der bevæger dine tænder i en kontrolleret rækkefølge af små gradvise flytninger. Vores produkt kombinerer en indledende forundersøgelse med avanceret 3D teknologi og tandlægens godkendte behandlingsplan. Efter tandlægens godkendelse af din behandlingsplan, vil dine personlige SMILY clear aligners blive produceret, så de passer præcis til din behandlingsplan.

Fordele

  • SMILY clear aligners er et æstetisk alternativ til traditionelle fastsiddende tandbøjler.
  • Clear aligners er næsten usynlige, så mange i din omgangskreds vil ikke bemærke at du er i behandling.
  • Din individuelle 3D behandlingsplan kan visualiseres via et 3D link eller i dit personlige SMILY dashboard.
  • Med clear aligners kan du opretholde en normal tandhygiejne som tandbørstning og anvendelse af tandtråd. Begge kan være svært med normal fastsiddende tandbøjle.
  • Clear aligners har hverken metal tråde eller metal beslag som traditionelle tandbøjler.
  • Brugen af clear aligners kan forbedre tandhygiejne vaner under samt efter behandlingen.
  • Clear aligner patienter kan muligvis opnå forbedret tandkødssundhed under behandlingen.

Procedure

Du starter altid med en grundig forundersøgelse hos en af vores behandlere. Her vil desuden blive taget billeder samt en detaljeret 3D scanning af dine tænder. Disse billeder samt 3D scans af dine tænder, vil sammen med en grundig beskrivelse, blive sendt til vores partner laboratorie. Her vil certificerede tandlæger samt teknikere udføre en 3D behandlingsplan baseret på de 3D scans, billeder samt beskrivelser der er indlagt på din journal.

Vi tager ikke røntgenbilleder af dine tænder, da det forventes at du har været til regulært tandeftersyn hos din egen tandlæge indenfor de seneste 12 måneder. Her antages det, at du hos din egen tandlæge har fået foretaget røntgenbilleder samt er blevet gjort bevidst om dine tænders samt rødders tilstand i forhold til en eventuel tandretning med clear aligners.

Når behandlingsplanen dernæst er godkendt af en dansk certificeret tandlæge, begynder produktionen af dine personlige skinner. Det totale antal skinner varierer fra behandling til behandling, og afhænger helt af kompleksiteten af din behandlingsplan. Skinnerne bliver lagt i små poser som nummereres individuelt. Disse skinner vil alle blive udleveret til dig på dit andet besøg ”Udlevering og klargøring”.

Medmindre andet er aftalt med din behandler, så skal du have skinnerne på 22 timer i døgnet. Du bør kun tage dem ud når du skal børste tænder, bruge tandtråd eller spise mad. Du bør skifte til næste sæt skinner hver anden uge. Behandlingens længde varierer alt afhængig af behandlingens kompleksitet. Nogle behandlinger kræver attachments, som er små påklistrede komposit ”dutter” der sættes diskret på tænderne.

Disse attachments hjælper især mere vanskelige rotationer, de er ikke skadelige for tænderne og fjernes naturligvis igen ved afsluttet behandling. Nogle behandlinger kræver desuden ekstra 3D scans og dernæst en ny serie af ”refinenemt skinner” for at komme helt i mål.

Risici og ulemper

Ligesom andre tandreguleringsbehandlinger, kan brugen af SMILY clear aligners medfører risici som anført nedenfor:

(a) Undladelse af, at have skinnerne på i de anbefalede 22 timer om dagen. Missede aftaler eller atypisk formede tænder kan have en effekt på din behandlings længde samt forventede slutresultat.

(b) Ømhed i tænder og gummer, bør forventes de første 24-72 timer samt ved hvert skinne skift. Ømheden er dog i langt de flestes tilfælde til at holde ud.

(c) Gummer, kinder og læber kan blive irriteret og små læsioner kan forekomme kortvarigt.

(d) Tænder kan skifte position efter endt behandling. Denne tendens bør kraftigt reduceres eller undgås så længe man konsistent anvender sine retainers (natskinner) efter endt behandling. Evt. men ikke nødvendigvis i samspil med retentionstråd.

(e) Huller i tænderne, paradentose, tandkødsbetændelse eller permanente mærker (f.eks. afkalkning) kan forekomme, hvis patienter indtager fødevarer eller drikkevarer, der indeholder sukker, ikke børster tænder eller ikke anvender tandtråd ordentligt før de har SMILY clear aligners på tænderne.

Desuden kan ovenstående forekomme ved undladelse af følgende: ordentlig brug, ordentlig mundhygiejne og forebyggende vedligeholdelse.

(f) SMILYs clear aligners kan kortvarigt have en effekt på ens tale. Det kan f.eks. resultere i lidt lesben. Normalvis vil dette gå væk efter 1-2 uger.

(g) SMILY clear aligners kan muligvis forårsage en midlertidig forøget mængde mundvand eller mundtørhed.

(h) Attachments er tandfarvede “dutter” som påsættes en eller flere af dine tænder før eller under  din behandling. Attachments er med til at facilitere visse tandrotationer ønskelige for behandlingens udfald. Brugen af attachments kan medføre at din behandling er mere synlig. Alle attachments vil blive fjernet efter afsluttet behandling.

(i) Attachments kan falde af, og her anbefales det, at man får dem påsat igen hurtigst muligt. Det anbefales ligeledes, at man gemmer sin behandlings template, som behandleren anvender ved opstart til at påsætte attachments. Den udleveres sammen med alle skinnerne ved første besøg “Udlevering og klargøring”.

(j) I mange tilfælde kræver behandling med clear aligners at tænderne skal slibes interproksimalt (imellem tænderne), for at skabe den nødvendige plads ift. at tandretningen kan finde sted.

(k) Biddet kan ændre sig en smule under behandlingen. Dette kan i få tilfælde medføre en anelse irritation, men ofte vil tænderne elongere (finde hinanden igen) ca. 6 mdr. efter end behandling. SMILY clear aligners retter ikke på de bagerste kindtænder.

(l) I få tilfælde kan der forekomme let overfladisk slitage af skinnen. Typisk er det hvor patienten skærer tænder eller hvis tænderne på den ene eller anden måde gnubber sig op af hinanden. Generelt er dette dog ikke et problem, da skinnens styrke og funktion vil forblive intakt.

(m) Atypisk formede tænder, frembrudte tænder eller manglende tænder, kan påvirke tilpasningen af skinnerne og dermed også behandlingens ønskede slutresultat.

(n) Behandling af svært åbent bid, svært overbid eller underbid, blandet tandsæt samt skeletalt smal kæbe, vil ofte kræve supplerende orto behandling.

(o) Supplerende ortodontisk behandling, herunder brug af fastsiddende knapper og tråd, elastikker og andre hjælpeapparater/ tandordninger. Kan være nødvendige for mere komplicerede behandlingsplaner, hvor aligners alene muligvis ikke er er tilstrækkeligt til at opnå det ønskede resultat.

(p) Tænder der har været overlappet i lange perioder, kan mangle tandkødsvævet under interproksimal kontakt når tænderne er justeret, hvilket kan fører til udseendet af et sort ”trekant mellemrum”.

(q) Aligners kan ikke flytte på tandimplantater.

(r) Knogler samt tandkød der støtter tænderne kan blive svækket eller forværret under en tandretning.

(s) Har man svær trangstilling eller større ubalance i kæben, så vil anden type behandling som f.eks. kæbe kirugi ofte skulle tages i brug. Det er vigtigt, at man i så fald lader helingen finde sted før man evt. opstarter en clear aligner behandling. I sådanne tilfælde konsulter da altid med kirugen først.

(t) En tand der tidligere har været beskadiget eller på anden måde traumatiseret og behandlet kan blive forværret. I sjældne tilfælde kan tandens brugstid blive reduceret. Tanden vil muligvis have brug for yderligere behandling såsom endodonti (rodbehandling) eller andet genopbyggende arbejde.

(u) Eksisterende tand restaureringer, som f.eks. tandkroner kan blive løsnet og kræve re-cementering eller i nogle tilfælde udskiftning.

(v) Korte kliniske tandkroner kan give problemer med fastholdelse af apparatet og hæmme tandbevægelsen.

(w) Længden af tændernes rødder kan blive forkortet under en ortodontisk behandling. Dette kan i yderste konsekvens indebære en risiko for længden af tændernes levetid.

(x) Brud på produktet er mere sandsynligt hos patienter med manglende tænder eller svær trangstilling.

(y) Ortodontiske apparater eller dele deraf kan ved et uheld sluges.

(z) I sjældne tilfælde kan der også opstå problemer i kæbeleddet, hvilket forårsager ledsmerter, hovedpine eller øreproblemer.

(æ) Allergiske reaktioner kan forekomme.

(ø) Ved tænder som ikke er helt eller delvist dækket af skinnen, kan det forekomme at tanden elongerer.

(å) I sjældne tilfælde kan patienter med hereditært angioødem (HAE), en genetisk lidelse, opleve hurtig lokal hævelse af subkutant væv, inklusive strubehovedet. HAE kan udløses af milde stimuli, herunder tandbehandlinger.

Informeret samtykke

Jeg har fået tilstrækkelig tid til at læse og har læst den foregående information, der beskriver ortodontisk behandling med clear aligners. Jeg forstår fordelene, risici og ulemper forbundet med behandling samt muligheden for ingen behandling. Jeg er blevet tilstrækkeligt informeret og har haft mulighed for at stille spørgsmål og diskutere bekymringer vedrørende tandregulering med clear aligners med min behandler som jeg har til hensigt at modtage behandling fra. Jeg forstår, at jeg kun bør bruge clear aligners efter konsultation og ordination fra en uddannet tandfaglig behandler. Jeg giver hermed samtykke til tandregulering med clear aligners fra SMILY.

Grundet det faktum, at tandretning ikke er en eksakt videnskab, så anerkender jeg at SMILY ikke har og ikke kan give nogen garantier eller forsikringer vedrørende resultatet af min behandling. Jeg forstår at SMILY ikke er en udbyder af medicinske, tandlæge- eller sundhedsydelser og hverken praktiserer og kan ikke praktisere medicin, tandpleje eller give medicinsk rådgivning. Ingen forsikringer eller garantier af nogen art er blevet givet mig af SMILY eller dets repræsentanter, vedrørende et specifikt resultat af min behandling.

Jeg forstår og giver samtykke til, at SMILY indsamler og bruger min info, herunder, men ikke begrænset til, fotografier, intra-orale 3D scans, beskrivelser af diagnoser eller anden relevant info givet ved forundersøgelsen, i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen.

Hvis jeg ikke giver mit samtykke til ovenstående brug af min info, kan jeg muligvis ikke modtage SMILY behandlingen.

Jeg vil ikke, ej vil nogen part på mine vegne søge juridisk eller økonomisk erstatning eller retsmidler for en sådan videregivelse. Jeg anerkender, at brugen af min info er uden kompensation, og at jeg ikke vil ej vil nogen på mine vegne have ret til godkendelse, krav om kompensation eller søge at opnå juridiske, rimelige eller økonomiske skader eller retsmidler, der opstår som følge af brug af sådanne der overholder vilkårene i dette samtykke.

En kopi af dette samtykke anses for at være effektiv og gyldig som original. Jeg har læst, forstået og accepterer vilkårene i dette samtykke, som angivet ved min afkrydsning i boksen ”Informeret patient samtykke”.

 

SMILY ApS

T: +45 30 20 10 31
E: hello@smily.dk
W: www.smily.dk
CVR: 40877762